Читальня / Людмила Тарнашинська

Доктор філологічних наук, професор, провідний науковий спiвробiтник вiддiлу української лiтератури ХХ століття, керівник наукового Центру дослідження проблематики українського шістдесятництва Iнституту лiтератури iм. Т. Г. Шевченка НАН України. Тривалий час працювала в редакцiях газет «Друг читача» та «Лiтературна Україна».

Закiнчила Київський державний унiверситет iм. Т. Г. Шевченка. Стажувалася в Українському вiльному унiверситетi (Мюнхен): доктор фiлософiї (диплом PhD Українського вiльного унiверситету), у Варшавському унiверситетi (Польща).

Авторка монографiй «Художня галактика Валерiя Шевчука. Постать сучасного українського письменника на тлi захiдноєвропейської лiтератури» (Київ, 2001), «Презумпцiя доцiльностi. Абрис сучасної лiтературознавчої концептологiї» (Київ, 2008), «Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління (Історико-літературний та поетикальний аспекти)» (Київ, 2010), «Сюжет Доби: Дискурс шістдесятництва в українській літературі ХХ століття» (Київ, 2013), ««Шевченко – поет сучасний»: прочитання крізь призму шістдесятництва» (Київ, 2017); упорядник та автор передмови книжки статей, оглядів, рецензій, інтерв’ю І. Кошелівця «Можна одверто? або Туга за катарсисом» (Харків, 2018), видань лiтературно-критичних текстiв «Сезон вiчностi» (Львiв–Париж–Цвiкау, 2001), «Закон пiрамiди. Дiалоги про лiтературу та соцiокультурний клiмат довкола неї» (Київ, 2001), авторської серiї бiобiблiографiчних лiтературознавчих нарисiв «Шiстдесятництво: профiлi на тлi поколiння» (у спiвавторствi з бiблiографами Нацiональної бiблiотеки України імені Ярослава Мудрого); спiвавтор низки колективних праць, автор сотень наукових, лiтературознавчих, лiтературно-критичних, культурологiчних та iнших публiкацiй у наукових, лiтературно-мистецьких збiрниках і перiодичних виданнях України та українського зарубіжжя, передмов до творів українських письменників; а також авторка прозових книг «Сходження на Фудзiяму» (Львiв, 1999), «Парасоля на кожен дощ» (Київ, 2008), поетичних збiрок «Луна мовчань» (Київ, 2005), «Його Величнiсть Час. Варiацiї на (фiлосо)тему» (Київ, 2010); автор ідеї та упорядкування антології «Крим, який ми любимо» (Київ, 2016), співавтор антологій «Острів зимового мовчання: Антологія жіночої прози» (Київ, 2013), «Сама: Антологія сучасної української жіночої поезії» (Київ, 2013). Новели друкувалися в перекладi нiмецькою мовою в укладених i виданих у видавництвi «Brodina Verlag» (Нiмеччина) Анною-Галею Горбач антологiях української прози «Stimmen aus Tschornobyl. Eine Anthologie» («Голоси з Чорнобиля», 1996) та «Die Kürbisfürstin. Eine Anthologie zum Frauenthema in der Ukraine» («Гарбузова княгиня», 1999).

Книги Л. Тарнашинської містяться в Бібліотеці Когресу США, бібліотеках американських університетів: Стенфордського, Єльського, Колумбійського (Нью-Йорк), УрбанаШампейн, Гарвардського, університету Альберти, New York Public Library, а також у Bayerische Staatbibliothek та бібліотеках Німеччини, Польщі та інших країн.

Член Нацiональної спiлки письменникiв України. Лауреат лiтературних всеукраїнських і міжнародних премiй: ім. акад. О. Білецького (2001), ім. І. Кошелівця (2001), Відзнака Фонду Воляників-Швабінських при Фундації Українського вільного університету в Нью-Йорку (2002), «Благовіст» (2006), ім. М. Коцюбинського (2010), «Сад божественних пісень» ім. Г. Сковороди (2012 р.). Нагороджена медаллю «Почесна відзнака» Національної спілки письменників України (2012).

Науковi iнтереси: українська лiтература ХХ–ХХI ст. (iсторико-поетикальний аспект), теорiя лiтератури, зокрема літературознавча антропологія, компаративiстика (українська лiтература в контекстi європейської культури), лiтература українського зарубiжжя, психологiя творчостi, сучасний лiтературний процес. Дослiджує проблематику українського шiстдесятництва.

Читати даліЗгорнути

Творчість

Loading...