Заява про доступ до інформації

Інститут Літератури зобов’язаний забезпечити доступ до свого інтернет-порталу відповідно до Закону від 4 квітня 2019 року «Про доступ до цифрових інтернет-сторінок та мобільних додатків державних суб’єктів». Заява про доступ до інформації стосується інтернет-сайту «Посестри. Українська і польська література».

Дата оприлюднення додатка: 2022-03-20.

Дата останнього ґрунтовного оновлення: Дата останнього ґрунтовного оновлення.

Інтернет-сторінка частково відповідає Законові від 4 квітня 2019 року «Про доступ до цифрових інтернет-сторінок та мобільних додатків державних суб’єктів» у зв’язку з певною невідповідністю чи окремими винятками:

  • Відеоматеріали не мають написів оригінальною мовою (для глухих людей чи осіб із частковою втратою слуху).
  • Деякі елементи сторінок не мають ярликів.
  • На сторінці є посилання, які не містять тексту.
  • У сервісі з’являються елементи, які не відповідають мінімальному рівню контрасту. Усі ці недогляди можна успішно усунути.

Заяву зроблено 2021-11-23 на підставі самооцінки суб’єкта публічної діяльності.

На сайті можна користуватися стандартними клавіатурними скороченнями браузера.

Зворотна інформація й контактні дані

У разі проблем із доступом до сайту просимо звернутися до нас. Ви можете надавати запити щодо отримання доступу до недоступної інформації та складати скарги щодо труднощів із доступом. Відповідальна особа: Кшиштоф Томкальський, dzial.informatyki@instytutliteratury.eu. Телефон: +48 533 332 636.

Будь-хто має право вимагати надання доступу до цифрової інтернет-сторінки, мобільного додатка чи одного з їхніх елементів. Можна також вимагати надання доступу до інформації іншим способом, наприклад, через зчитування недоступного цифрового документа, опис змісту відеоматеріалів без аудіодескрипціїї тощо. Вимога повинна містити персональні дані особи, котра висуває вимогу, вказівку, про яку інтернет-сторінку чи додаток ідеться, та спосіб контакту. Якщо особа, що висуває вимогу, висловлює потребу доступу до інформації за допомогою альтернативного способу доступу, вона повинна також назвати зручний для неї спосіб надання цієї інформації. Суб’єкт публічної діяльності повинен негайно задовольнити вимогу, не пізніше ніж протягом 7 днів із дня висування вимоги. Якщо цього терміну дотриматися неможливо, суб’єкт публічної діяльності негайно інформує того, хто висуває вимогу, про те, коли можливо задовольнити запит, причому цей термін не може бути довший, ніж 2 місяці з дня висування вимоги. Якщо неможливо забезпечити цифровий доступ, суб’єкт публічної діяльності може запропонувати альтернативний спосіб доступу до інформації. У випадку, коли суб’єкт публічної діяльності відмовляється задовольнити вимогу щодо забезпечення доступу чи альтернативного способу доступу до інформації, особа, що висуває вимогу, може подати скаргу щодо забезпечення доступу до цифрової інтернет-сторінки, мобільного додатка, одного з елементів сайту чи мобільного додатка. За умови невдалого вирішення цього питання відповідно до цієї процедури, заявник може скласти запит до Уповноваженого щодо прав громадян.

Loading...