Читальня / Валерія Марік

Валерія Марік (нар. 1980) — музикознавець, перекладач. Кандидат мистецтвознавства, доцент Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової. Закінчила Одеське училище мистецтв і культури імені К. Ф. Данькевича (спеціальність — фортепіано) та Одеську музичну академію (спеціальність — музикознавство). Працювала на різних викладацьких посадах в рідній академії. Була завідувачем аспірантури та членом вченої ради. В 2016 — 2018 роках навчалася в докторантурі ОНМА. Неодноразово виступала з опонентськими відгуками на захистах дисертацій в Одесі, Києві та Львові. Здійснює керівництво написанням кандидатських дисертацій,  виступає з доповідями, приймає участь в організації та проведенні всеукраїнських та міжнародних конференцій та семінарів. Є автором кількох десятків наукових статей, співавтором англомовної монографії «Musicological discourse and problems of contemporary semiology: collective monograph» (Lviv – Toruń, 2020). Член наукової організації “Центр українсько-європейського наукового співробітництва“ та громадської організації “Музикознавці України у світовій культурі“. Працювала консультантом з питань розповсюдження музичної культури в Фонді “Написане словом” та перекладачем в Управлінні соціального страхування (Польща, м. Велюнь).

В. Марік цікавиться польською літературою, які перекладає українською та російською мовами. В 2021 році дебютувала як перекладач польської поезії, видав в одеському видавництві “Астропринт” за підтримки Інституту літератури україномовну версію збірки віршів Мацея Бещада “Кроки”.  

Вибрані статті (з повними текстами деяких можливо ознайомитися завдяки наведеним нижче інтернет-посиланням):

 • Явище концепту в національному художньому мисленні. Науковий вісник НМАУ імені П. І. Чайковського. Ред.-упор. М. Скорик. Вип. 85. Духовна культура України: традиції та сучасність. К., 2010. С. 63–80.
 • Концептологічний підхід до оперного театру Сергія Слонимського. Часопис НМАУ імені П. І. Чайковського. №2 (7) 2010. К.: Видавничий центр НМАУ ім. П. І. Чайковського. С. 82–90.
 • (У співавторстві з Медвєдєвою Т. Б.) Возможности сетевого взаимодействия в процессе профессиональной подготовки специалиста сферы культуры и искусства. Вестник Мининского университета. №1-1 (13). 2016 (электронное издание).
 • Проблемное поле одесских музыковедов на современном этапе. Музыка в диалоге культур и цивилизаций. К 70-летию Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки. 2018. Т. 1. С. 189–196.
 • Концепция музыкального творчества в литературном наследии Н. Метнера. Музичне мистецтво і культура. Вип. 29, книга 2. Одеса: Астропринт, 2019. С. 169–179.
 • Paratextual aspect of the semiological study of composer’s work. Musicological discourse and problems of contemporary semiology: collective monograph / A. D. Czernoivanenko, Ju. O. Gribinenko, K. I. Maidenberg-Todorova, V. B. Marik, etc. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2020. P. 105–121.
   

Переклад:

 • М. Бещад. Кроки / Пер. з польського та післямова Валерії Марік. Краків: Інститут Літератури; Одеса: Астропринт. 2021. 132 с.
   

Інтернет-посилання

Читати даліЗгорнути
Loading...