Видавництва / Видавництво «Літопис» / Мене, текел, перес. Образи Бога у творчості Тадеуша Ружевича

Анотація:

Ця книга – гарний привід замислитися над тим, чи добре ми зна-ємо літературну постать і творчість Тадеуша Ружевича і чи пра-вильно відчитуємо сенси, закладені у його поетичних образах. Автор подає новаторське і місцями контроверсійне бачення біо-графії польського письменника на широкому тлі повоєнної доби та проводить несподівані зв’язки між буттєвим і творчим вибором, між літературними попередниками й наступниками, між живопи-сом і віршем, вибудовуючи власну інтерпретаційну стратегію з за-лученням новітнього арсеналу літературно-критичної думки. Хід дослідження тримає читача в напрузі, даючи відчути всю гостроту непростих взаємин Бога і світу, в якому в «марний час» живе, мис-лить і творить поет.

Для дослідників літератури та широкого кола читачів.

Loading...