Видавництва / Видавництво «Літопис» / Читаючи

Зміст:
 • Порядок важливості
 • 1. Стежки
 • Про Норвіда
 • Про Норвіда (2)
 • * * *
 • Кров і метелики
 • Мости Бейлі
 • 2. Проблеми живопису ..
 • 3. Підпоручик Адольф Бохенський
 • 4.La peste
 • 5. Гроби або скарби
 • 6. Пам’яті Бернаноса
 • 7. Пруст у Грязовці
 • 8. «Я»
 • 9. Чи мав рацію Марітен?
 • 10. Montagnes russes
 • 11. «Пером, змоченим жовчю»
 • 12. Американські стежки
 • 13. Сум’яття і привиди
 • 14. Вранішні слова
 • 15. Плюшевий альбом
 • 16. Про «Вибране» Розанова
 • 17. Суперечливе бачення: Розанов – Моріак
 • 18. Кедр
 • 19. Академія та Норвід
 • 20. Деґа, Даніель і Даніель Галеві
 • 21. Тамтой берег і спогади
 • 22. Querido Bob
 • 23. Про Павла Гостовця
 • 24. Про Гаупта
 • 25. Чеслав Страшевич
 • 26. «Заплітаючи косу»
 • 27. Над могилою поета
 • 28. Лєхонь та його «Щоденник»
 • 29. Смерть Моріака
 • 30. Дві провокації
 • 31. Станіслав Вінценз
 • 32. Розрахунки
 • 33. Тільки для дорослих
 • Від видавця
 • Іменний покажчик
Анотація:

Книга есеїв «Читаючи» відомого польського художника і письмен-ника Юзефа Чапського – це зразок шляхетного читання-занурення в обрані тексти світової літератури з намаганням сягнути нових пластів духовності. Читання для самого автора є особливою духов-ною вправою, яка неминуче стає нагодою для внутрішнього вдоско-налення і навіть преображення читачів. Читаючи, Юзеф Чапський глибоко переживає і проживає кожне слово, образ, мотив і думку.Захопливі етично-естетичні авторські рефлексії Юзефа Чапсько-го над читанням текстів світової літератури легко, майстерно і до-ступно вказують усім шанувальникам художнього слова на ціннісні орієнтири у нескінченних уявних мандрах просторами літератури.Для дослідників літератури та широкого кола читачів.

Loading...